Mætingareglur, eftirfylgni með veikindum, leyfi og fjarvistum (vinsamlegast smellið á viðkomandi mynd til að stækka lesmálið).

Ástundunareinkunn

Nemendur byrja með skólasóknareinkunnina 10,0 við upphaf skólaárs. Óheimilar fjarvistir, óstundvísi, brottvísun úr tíma og vöntun á námsgögnum gefa ákveðinn fjölda punkta sem segir til um skólasóknareinkunn við lok skólaárs. Skólasóknareinkunn miðast við skólaárið í heild sinni og er einkunnastaðan gefin nemanda í lok hverrar annar.

  1. Fjarvist. Óheimil fjarvist nemanda í tíma gefur 3 punkta.
  2. Seint. Komi nemandi til kennslustofu á eftir kennara telst hann seinn og fær 1 punkt.
  3. Skróp. Komi nemandi 15 mínútum of seint fær nemandinn skróp og 2 punkta.
  4. Brottvísun. Skapist það ástand að vísa þurfi nemanda úr kennslustund fær hann 4 punkta.
  5. Námsgögn vantar. Mæti nemandi án námsgagna fær hann 1 punkt.

 

Skráning, eftirlit og viðbrögð

Allir forráðamenn nemenda fá sent vikulega í tölvupósti yfirlit yfir mætingar nemandans og skólasóknareinkunn hans. Ef nemandi er uppvís að fjarvist, að koma of seint, að skrópa, honum hafi verið vísað úr kennslustund eða hann ekki mætt með námsgögnin skráir kennari það samdægurs í Mentor. Ef nemanda vantar í upphafi kennslustundar hringir kennari í ritara úr stofu sinni og grennslast fyrir um stöðu mála. Ritari hefur síðan eins fljótt og auðið er samband við foreldra ef ekki liggja fyrir eðlilegar skýringar á fjarveru nemandans. Umsjónarkennari fylgist með ástundun nemenda sinna og hefur samskipti við foreldra eins og þörf krefur.

Nemandi (5.-10. bekkur) getur einu sinni á hvorri önn, tvisvar sinnum á hverju skólaári, sótt um að hækka skólasóknareinkunn sína. Nemandi og foreldri sækja um slíkt til umsjónarkennara. Gerður er skriflegur samningur í viðtalstíma umsjónarkennara milli nemanda, foreldra og umsjónarkennara.  

Lögmæt forföll skulu tilkynnt af forráðamanni nemenda til skrifstofu skólans til skráningar svo fljótt sem verða má. Ef skriflegra vottorða er krafist eru þau gild frá forráðamanni eða lækni.

Ástundunarsamningur, sjá hér.