(Sent til foreldra í Mentor/pólsk þýðing neðst) Vallaskóla 3. apríl 2020

Komiði sæl kæru fjölskyldur.

Skólastarfið hefur í meginatriðum gengið vel eftir að samkomubann gekk í gildi 16. mars sl. vegna COVID-19. Nemendur í 8., 9. og 10. bekk í hólfi 4 (austurrými), ásamt starfsfólki á því svæði, fóru þó í hópsóttkví sem kunnugt er fyrir um tveimur vikum. Sóttkvínni lýkur sem betur fer í fyrramálið, laugardaginn 4. apríl.

Nemendur á unglingastigi hafa stundað fjarnám í umsjón kennara þeirra þar sem notast er við fjarfundabúnaðinn Google Meets. Aðrir nemendur í 1.-7. bekk hafa verið í skólanum í c.a. 5-6 kennslustundir á dag og hefur mæting nemenda hlaupið á bilinu 45-50% síðustu þrjár vikur. Nemendur og starfsfólk skólans hafa staðið sig frábærlega það sem af er og ástæða er til að hrósa þeim í hástert.

Páskafrí hefst 4. apríl. Að öllu óbreyttu hefst svo skólinn aftur eftir frí þriðjudaginn 14. apríl. Þar sem samkomubanni hefur verið framlengt til 4. maí gerum við ráð fyrir áframhaldandi takmörkunum skólahalds.

Starfið frá og með 14. apríl 2020:

  • Yngsta stig (1.-4. bekkur). Engin breyting frá takmörkun skólahalds. Í gildi er áfram sóttvarnahólf 1 (Valhöll) og 2 (vesturgangur), ásamt heilsufarslegum fyrirmælum almannavarna. Mikilvægt er að tilkynna fjarveru nemenda. Nemendur fá áfram morgun- og hádegishressingu.
  • Miðstig (5.-7. bekkur). Engin breyting frá takmörkun skólahalds. Í gildi er áfram sóttvarnahólf 2 (vesturgangur) og 3 (miðgangur), ásamt heilsufarslegum fyrirmælum almannavarna. Mikilvægt er að tilkynna fjarveru nemenda. Forráðamenn eru vinsamlega beðnir um nesta börn sín vel. Athugið! Til að fyrirbyggja allan misskilning þá er ekki boðið upp á fjarnám (nemendum kennt í beinni útsendingu) fyrir nemendur á miðstigi. Hins vegar er Google Classroom (6. og 7. bekkur) og Microsoft Teams(5. bekkur) notað til stuðnings við heimanám og eftirfylgni kennara við nemendur.
  • Unglingstig (8.-10. bekkur). Nemendur mæta ekki í skólann heldur í fjarnám á Google Meets heima hjá sér, líkt og verið hefur. Starfsfólk unglingastigs mun hins vegar mæta í skólann og stjórna fjarnámi þaðan. Þriðjudaginn 14. apríl eiga nemendur að hitta umsjónarkennara sinn á fjarfundi í Google Meets kl. 10:00. Þar verður farið yfir dagskrá fjarnámsins næstu daga og vikur. Forráðamenn eru beðnir fylgja nemendum sínum eftir í fjarnáminu og mæta á þennan fyrsta fjarfund hafi þeir kost á. Fylgst verður sérstaklega með mætingu nemenda en eins og flestir vita þá er mætingarskylda í grunnskóla.

Grunnskólinn er skilgreindur sem ein af grunnstoðum samfélagsins. Skólastarfi verður því haldið úti eins lengi og hægt er í samræmi við tilmæli almannavarna og sóttvarnalæknis.

Enn og aftur brýnum við alla til þess að gæta hreinlætis og sýna aðgát. Munið að á www.covid.is er að finna mikið af gagnlegum og réttum upplýsingum um COVID-19.

Minnum á heimsmetaverkefnið ,,Tími til að lesa“, sjá https://timitiladlesa.is/

Hafið það sem allra best í páskafríinu og munið að hlýða Víði!

Með kærri kveðju.

Starfsfólk Vallaskóla.

Dzień dobry drogie rodziny,

Od momentu ogłoszenia zakazu masowych zgromadzeń w dniu 16.marca z powodu COVID-19 praca szkoły przebiegła ogólnie dobrze. Uczniowie klas 8, 9, i 10 w przedziale 4 (wschodnia część/austurrými), wraz z pracownikami na tym przedziale zostali poddani kwarantannie grupowej, jak wiadomo przed dwoma tygodniami. Kwarantanna kończy się na szczęście jutro rano, w sobotę 04. kwietnia. 

Uczniowie na dziale nastolatków uczyli się zdalnie pod nadzorem ich nauczycieli i przy wykorzystaniu możliwości zdalnych spotkań na Google Meets. Pozostali uczniowie z klas 1-7 uczyli się w szkole około 5-6 godzin lekcyjnych w ciągu dnia a frekwencja uczniów w szkole podczas ostatnich trzech tygodni wynosiła 45-50 %.  Uczniowie i pracownicy szkoły jak dotychczas wykazali się wspaniałą postawą i jest to powód do dużej pochwały dla nich.

Przerwa świąteczna wielkanocna rozpoczyna sie 04.kwietnia. Zajęcia w szkole rozpoczną się ponownie we wtorek 14.kwietnia. Ponieważ zakaz masowych zgromadzeń został przedłużony do 04.maja bierzemy pod uwagę kontynuowanie ograniczeń w nauczaniu.

Organizacja pracy szkoły włącznie od 14.kwietnia 2020

  • Najmłodszy dział (1-4 klasa). Bez zmian w stosunku do ograniczeń w nauczaniu. Nadal zachowany jest podział na przedział 1 (Valhöll) i 2 (zachodni korytarz/ vesturgangur), zgodnie z wytycznymi obrony cywilnej w zachowaniu ochrony zdrowia. Bardzo ważne jest zgłaszanie nieobecności ucznia. Uczniowie będą mieli zapewnione śniadanie i obiad.
  • Środkowy dział (5-7 klasa) Bez zmian w stosunku do ograniczeń w nauczaniu. Opiekunowie są proszeni o dobre zaopatrzenie swoich dzieci w posiłki. Uwaga!  Aby uniknąć nieporozumień to zdalne nauczanie nie jest oferowane  (uczniowie są nauczani bezpośrednio)  uczniom na oddziale środkowym. Z drugiej strony jest wykorzystywany Google Classroom (6 i 7 klasa) i Microsoft Teams (5 klasa) aby wesprzeć uczniów podczas uczenia się w domu i aby zapewnić uczniom obserwację nauczycieli.
  • Dział  nastolatków (8-10 klasy). Uczniowie nie przychodzą do szkoły ale nadal uczą się zdalnie w swoim domu, podobnie jak było dotychczas. Pracownicy działu nastolatków przychodzą do szkoły i stamtąd będą prowadzić zdalne nauczanie. We wtorek 14.kwietnia uczniowie mają spotkać się ze swoimi wychowawcami na wirtualnym zebraniu na Google Meets o godzinie 10:00. Tam zostanie omówiony program zdalnego nauczania na najbliższe dni i tygodnie. Opiekunowie proszeni są o towarzyszenie uczniom w zdalnym nauczaniu i uczestnictwo szczegolnie w tym pierwszym spotkaniu, jeśli mają taką możliwość. Obecność uczniów będzie bardzo dobrze monitorowana  bo  tak jak wszyscy wiedzą uczęszczanie do szkoły jest obowiązkowe.

Szkoła podstawowa jest definiowana jako jeden z podstawowych filarów społeczeństwa. Praca szkoły będzie utrzymana tak długo jak to będzie tylko możliwe, zgodnie z zaleceniami Obrony Cywilnej oraz Głównego epidemiologa.

Po raz kolejny podkreślamy dbałość o higienę i zachowanie ostrożności. Pamiętajcie o stronie  www.covid.is tam można znaleźć dużo przydatnych i właściwych informacji o COVID-19.

Przypominamy o projekcie na ustanowienie rekordu świata  ,,Tími til að lesa“/ „ Czas na czytanie“, zobacz tutaj https://timitiladlesa.is/

Życzymy Wam wszystkiego najlepszego podczas przerwy świątecznej i pamiętajcie Jesteśmy posłuszni / Sluchamy Viðira!