Saga skólans og þróun

Stefna skólans og kennsluhættir

Útfærsla á grunnþáttum menntunar og áhersluþáttum grunnskólalaga

Markmið náms

Námsmat og vitnisburðarkerfi