1. bekkur:

Leið til læsis (á haustönn). Niðurstöður Leið til læsis lúta að þrem aðskildum færniþáttum sem leggja grunn að lestrarnáminu, það eru: Málskilningur og orðaforði; Bókstafa og hljóðaþekking; Hljóðkerfis- og hljóðavitund.

Tove Krog – færnipróf (á haustönn).

 

2. bekkur:

Leið til læsis: Eftirfylgnipróf (á haustönn).

 

3. bekkur:

LH 60 lesskilningspróf (á haustönn).

Orðarún mat á lesskilningi próf 1 (haustönn).

Orðarún mat á lesskilningi próf 2 (vorönn).

Stafsetning AI (á haustönn).

Stærðfræði – talnalykill.

 

4. bekkur:

Orðarún mat á lesskilningi próf 1 (haustönn).

Orðarún mat á lesskilningi próf 2 (vorönn).

Samræmd próf í íslensku.

Samræmd próf í stærðfræði.

 

5. bekkur:

LH 40 lesskilningspróf (á haustönn).

Orðarún mat á lesskilningi próf 1 (haustönn).

Orðarún mat á lesskilningi próf 2 (vorönn).

 

6. bekkur:

Stafsetning AI (á haustönn).

Orðarún mat á lesskilningi próf 1 (haustönn).

Orðarún mat á lesskilningi próf 2 (vorönn).

Stærðfræði – talnalykill (á haustönn).

 

7. bekkur:

Orðarún mat á lesskilningi próf 1 (haustönn).

Orðarún mat á lesskilningi próf 2 (vorönn).

Samræmd próf í stærðfræði.

 Samræmd próf í íslensku.

 

8. bekkur

Orðarún mat á lesskilningi próf 1 (haustönn).

Orðarún mat á lesskilningi próf 2 (vorönn).

 

9. bekkur:

GRP14h Greinandi ritmálspróf fyrir 14 ára nemendur, hóppróf (á haustönn).

 

10. bekkur:

Samræmd próf í íslensku.

Samræmd próf í stærðfræði.

Samræmd próf í ensku.